Konsultacje

Konsultacje od  1 do 5 czerwca

W dniach od 1 do 5 czerwca 2020 r. w budynku szkolnym na ulicy Kantaka odbywać się będą konsultacje nauczycieli z uczniami szkół dla młodzieży. Na konsultacje proszeni są tylko uczniowie mający trudności w nauce oraz pragnący wyjaśnić wątpliwości co do wystawionych lub niewystawionych dotychczas ocen cząstkowych podczas zdalnego kształcenia. Konsultacje nie służą do prowadzenia regularnych zajęć dydaktycznych. W tym okresie można także spotkać się z wychowawcą, pedagogiem, oddać książki w bibliotece. Z uwagi na dni wolne 8, 9, 10, 12 spowodowane organizacją egzaminu oraz dzień 11 (Boże Ciało) niewiele zostaje czasu na uzgodnienia w sprawie ocen. Dlatego wszystkim zainteresowanym oferujemy konsultacje w dniach od 1do 5 czerwca. Każdy nauczyciel odbędzie konsultacje wwymiarze co najmniej 2 godzin zegarowych tygodniowo, od godziny 10.00 w wyznaczonym dniu. Konsultacje odbywać się będą według następującego harmonogramu:

Ponadto w dniach od 1 do 5 czerwca w godzinach od 10 do 12 będzie czynna biblioteka.

Ponadto od 1 do 5 czerwca w godzinach od 10 do 12 będzie pracować w szkole pedagog szkolny.

W celu sprawnego przebiegu konsultacji uczniów prosimy o wcześniejsze zgłaszanie konsultacji nauczycielowi w korespondencji mailowej lub telefonicznie.

Zasady bezpieczeństwa: Nauczyciele, wychowawcy oraz uczniowie mają maseczki na twarzach. W każdej klasie nauczyciel wyznacza bezpieczny dystans, jaki trzeba zachować między osobami oraz dba o jego zachowanie. Uczniowie przychodzą ze swoimi materiałami (długopisy, papier na notatki). Nauczyciele sprawdzają ewentualne prace uczniów w rękawiczkach. W sali nie może przebywać więcej niż 5 osób równocześnie. Uczniowie proszeni są do skorzystania ze środków do dezynfekcji ulokowanych w łazienkach (mydło, środki dezynfekujące). Po zakończeniu konsultacji pomieszczenia będą dezynfekowane. Uczniowie po zakończonych konsultacjach lub w oczekiwaniu na swoją kolej muszą zachowywać bezpieczny dystans między sobą. Nie należy traktować tej okoliczności jako pretekstu do spotkań towarzyskich.

                                                                                                              Marek Wojtasz