Kurs metodyczny nauczycieli języka niemieckiego w Berlinie

Kurs metodyczny nauczycieli języka niemieckiego w Berlinie

W sobotę 21.09.2019r., grupa 12 nauczycieli języka niemieckiego ze szkół średnich Powiatu Ostrowskiego, ukończyła kurs z zakresu metodyki nauczania języka niemieckiego w niemieckiej szkole językowej w Berlinie. Była to ostatnia grupa, z 57 osób biorących udział w unijnym programie Erasmus+.
Pedagodzy doskonalili swój warsztat pracy w ramach projektu Powiatu Ostrowskiego pn.: „Innowacyjność w metodyce nauczania języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego”, realizowanego w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna.
W projekcie uczestniczyło łącznie 57 nauczycieli języków obcych z 10 szkół średnich prowadzonych przez Powiat Ostrowski tj. 5 z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego; 4 z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta, 6 z III Liceum Ogólnokształcącego, 6 z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina, 1 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach, 2 z Zespołu Szkół Transportowo Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego, 9 z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego, 8 z Zespołu Szkół Usługowych, 7 z Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych i 9 z Zespołu Szkół Technicznych.
Grupa 57 uczestników obejmowała 31 nauczycieli języka angielskiego, 21 nauczycieli języka niemieckiego, 3 nauczycieli języka hiszpańskiego i 2 nauczycieli języka francuskiego. Zajęcia doskonalące zorganizowano w specjalistycznych ośrodkach nauki języka obcego dla obcokrajowców w Exeter, Berlinie, Maladze i Rouen.
Sam pobyt pedagogów w zagranicznych instytucjach partnerskich, to efekt przyjętej strategii internacjonalizacji działalności edukacyjnej szkół średnich, prowadzonych przez Powiat Ostrowski.
Celem pobytu nauczycieli w angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej i francuskiej szkole językowej, było doskonalenie zawodowe pedagogów, a docelowo zwiększenie innowacyjności i efektywności nauczania języków obcych, w szkołach średnich prowadzonych przez Powiat Ostrowski.
Ponadto w ramach projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystywane przez samych uczestników projektu w ich pracy zawodowej.
Projekt przygotowany został przez pracowników Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z kadrą pedagogiczną szkół średnich.
Program Eramus+, umożliwia szkołom podstawowym i średnim nawiązanie współpracy międzynarodowej, w formie doskonalenia kompetencji językowych uczniów oraz zawodowych samych nauczycieli. Pobyt 57 nauczycieli za granicą to przykład realizacji, własnego opracowanego modelu doskonalenia zawodowego i rozwoju kadry pedagogicznej szkół średnich prowadzonych przez władze oświatowe Powiatu Ostrowskiego.
W okresie XI.2019-V.2020, realizowane będzie badanie efektywności zrealizowanych działań projektowych i ich przełożenie na jakość prowadzonych zajęć językowych w ostrowskich szkołach średnich.