lakiernik

(symbol cyfrowy 713201)
Zawód kształcony w szkole branżowej I. stopnia.

Czas nauki: 3 lata

Lakiernik rozpoznaje uszkodzenia i wady powłok lakierniczych. Wybiera technologię przygotowania powierzchni do lakierowania; oczyszcza z zanieczyszczeń, zabezpiecza powierzchnię przed korozją w sposób stosowny do rodzaju materiału, wyrównuje powierzchnię różnymi technikami; przygotowuje i nanosi wypełniacze na powierzchnię, oczyszcza i odtłuszcza. Następnie wybiera technologię naniesienia powłok lakierniczych, przygotowuje materiały i narzędzia, za pomocą których nanosi powłoki lakiernicze. Po tych czynnościach lakiernik utrwala naniesioną powłokę lakiernicza określonymi technikami. Stosuje także określone sposoby konserwacji tych powierzchni. Uczeń uczący się zawodu lakiernik uczy się także podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, rozmawiania z klientem, kosztorysowania swoich usług.

Lakiernik powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat stosowanych przez siebie materiałów i narzędzi oraz być sprawnym fizycznie, a także posiadać zdolności manualne. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu jest astma, skłonność do przeziębień, chorób płuc i oskrzeli, chorób skóry, alergie. Osoba na tym stanowisku powinna cechować się, m.in.: dużą dokładnością, cierpliwością, umiejętnością skupienia się, wyczuciem koloru, zmysłem estetycznym, spostrzegawczością. Praca odbywa się w warsztatach lakierniczych konwencjonalnych lub proszkowych. Często nowe technologie wymagają obsługi komputera i odpowiednich programów.

Zajęcia praktyczne uczeń może realizować wyłącznie u pracodawcy jako młodociany pracownik. Kwestie wynagrodzenia, czasu pracy i urlopu przez okres trwania umowy o przygotowaniu zawodowym reguluje Kodeks Pracy a nie Ustawa o systemie oświaty. Po zakończeniu okresu umowy o przygotowaniu zawodowym uczeń kierowany jest przez pracodawcę na egzamin czeladniczy do cechu rzemiosł.

Lakiernik samochodowy, będąc członkiem cechu, po nabyciu doświadczenia może dążyć do zdobycia tytułu MISTRZA w swoim zawodzie w cechu rzemiosł poprzez ukończenie dwuletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i zdanie egzaminu mistrzowskiego. Lakiernik samochodowy może zdobywać pokrewne zawody, np. zawód blacharza samochodowego poprzez kurs kwalifikacji zawodowych i zdanie egzaminu.

Skip to content