Lekcja historii na Starym Cmentarzu

Lekcja historii na Starym Cmentarzu z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

W dniu 31.10.2018 roku uczniowie kl. B1A ZSTE wraz opiekunem  Joanną  Nagel  odwiedzili ostrowski, rzymskokatolicki cmentarz Parafii Farnej pod wezwaniem św. Stanisława Bp. Podczas spotkania wychowankowie usłyszeli historię cmentarza oraz zasłużonych Ostrowian spoczywających na cmentarzu. Informacje te  przybliżyła uczniom wychowawczyni, która na wstępie zaznaczyła, że cmentarz został założony przed 1784r. i należy do najstarszych zachowanych cmentarzy na terenie Polski.
Ostrowski cmentarz nie ustępuje warszawskiemu cmentarzowi na Powązkach (zał. W 1790r.) oraz krakowskiemu cmentarzowi Rakowickiemu i jest miejscem pochówku wielu zasłużonych dla Ostrowa i Wielkopolski ludzi. Spoczywają tu m.in. ludzie trwale wpisani w dzieje miasta, zarówno dzięki swym udziałom w WALKACH O NIEPODLEGŁOŚĆ jak i pracę społeczną, gospodarczą, naukową i artystyczną w XIX i XX w. Spoczywa tu m.in. dr med. I. Taczak – pierwszy przewodniczący Rady Miejskiej 1919r., Augustyn Szamarzewski – ksiądz, działacz społeczny i gospodarczy, Antoni Chiżyński – uczestnik powstania listopadowego 1831r. i poseł na sejm pruski, oraz Wincenty Broniwój – Orliński delegat Rządu Rzeczpospolitej w Londynie na Niemcy (1974-1990), uczestnik Powstania Warszawskiego, wybitny prawnik i mecenas kultury polskiej.
Wychowankowie nie zapomnieli również o grobach starych, opuszczonych i o których nikt nie pamięta. Wyrażając  szacunek  zmarłym, zapalali symboliczne znicze.
Zapalili również znicz na grobie księdza JANA KOMPAŁŁY, który był polskim katolickim duchownym, inicjatorem powstania Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim.
Uczestnicy odwiedzili również najstarszy z zachowanych grobów pochodzący z 1842r., grób JULIANE HANDKE z Domaszewskich ur. 10 września 1789r. zm. 14 maja 1842r. oraz grobowiec polskiego poety i prozaika Gustawa Bojanowskiego autora min „Rękopis dla wnuków”.