Mamy laureata!

MAMY LAUREATA

Maciej pochodzi z wyspy Wolin i sam wybrał naszą szkołę, aby uczyć się zawodu technik mechanik. Mieszkał cztery lata w bursie. Spędził trochę czasu na dojazdach. Dzisiaj powiedział, że swojego wyboru szkoły nie żałuje.

Maciej Andrzejewski – tegoroczny absolwent Technikum Nr 4 ZST-E CKU – otrzymał 30 czerwca 2020 r. puchar za zajęcie trzeciego miejsca w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Maciej został uhonorowany tytułem laureata za swoją koncepcję innowacyjnej technologii polegającej na bezetapowym cieniowaniu rur. Produktem finalnym wdrożenia zaproponowanej technologii byłoby urządzenie, za pomocą którego można wytwarzać rury ze zmienną geometrią średnicy wewnętrznej na całej jej długości, przy niezmiennej średnicy zewnętrznej – lekkie i jednocześnie odporne na ugięcia. Takie produkty są potrzebne w lotnictwie i innych branżach.

Gratulujemy serdecznie Maciejowi oraz jego opiekunowi Rafałowi Stasiakowi – nauczycielowi ZSTE CKU.

Przypominamy, że Maciej za swój prototyp piasty 7t do wyczynowego roweru otrzymał kilka lat temu tytuł Techno-Innowatora w konkursie Techno-Grant.