Mechanik monter maszyn i urządzeń

(symbol cyfrowy 723310)
Zawód kształcony w szkole branżowej I. stopnia.

Czas nauki: 3 lata

Absolwent szkoły z tytułem mechanik-monter maszyn i urządzeń będzie przygotowany do instalowania i uruchamiania obiektów technicznych, maszyn i urządzeń lub ich podzespołów, a także do wytwarzania elementów maszyn. W związku z tym posługuje się sprawnie i precyzyjnie dużym zakresem przyrządów, narzędzi i elektronarzędzi oraz maszyn. Ponadto wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów pomiarowych, ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej. Sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi, kontroluje, reguluje, przeprowadza próby techniczne po naprawach. Stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. Potrafi także sporządzić rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych i je precyzyjnie odczytać.

Mechanicy-monterzy maszyn i urządzeń znajdują zatrudnienie w zakładach przemysłu maszynowego i przetwórczego, przemysłu metalowego, a także instytucjach z bardzo wielu branż wymagających obsługi i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych. Kwalifikacje mechanika – montera maszyn i urządzeń zbliżone są do kwalifikacji ślusarza i mechatronika. Zawód ten występuje pod wieloma nazwami stosowanymi w przemyśle – odpowiadającymi określonym stanowiskom pracy (mechanik, konserwator, ustawiacz, monter, operator różnych urządzeń, np. giętarek, pras, nożyc, itd.). Kompetencje osoby wykonującej ten zawód są bardzo dobrą podstawą do szkolenia zmierzającego do uzyskania różnych uprawnień spawalniczych (MAG, TIG), ewentualnie uprawnień operatora obrabiarek skrawających i innych maszyn produkcyjnych. Z uwagi na dobrą znajomość zagadnień branży metalowej i różnych detali mechanik-monter maszyn i urządzeń może także pracować jako przedstawiciel handlowy, sprzedawca w sklepie z narzędziami, elektronarzędziami, materiałami metalowymi itd. Zawód deficytowy na rynku pracy, co oznacza, że nie będziesz miał problemów z ofertami pracy.

Szkoła zapewnia kształcenie praktyczne we własnych pracowniach zawodowych.

Absolwent z kwalifikacjami mechanika-montera maszyn i urządzeń może uzupełnić wykształcenie poprzez

1) ukończenie szkoły branżowej II. stopnia i zdanie egzaminów prowadzących do zawodu TECHNIK MECHANIK;

lub

2) ukończenie dwuletniego liceum dla dorosłych (wykształcenie ponadgimnazjalne) i uzupełnienie wykształcenia zawodowego o jeden kurs kwalifikacyjny zawodowy. Wówczas, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  uzyska tytuł TECHNIK MECHANIKA.

Skip to content