Mechanik motocyklowy

(symbol cyfrowy 723107)
Zawód kształcony w szkole branżowej I. stopnia.

Czas nauki: 3 lata

Jest to zawód dla osób, którzy chcieliby realizować swoją życiową pasję wykonując jednocześnie czynności zarobkowe. W związku z rozwojem rynku motocyklowego ten zawód będzie coraz bardziej poszukiwany. Pojazdy motocyklowe mają specyficzne rozwiązania techniczne, coraz bardziej odbiegające od rozwiązań stosowanych w pojazdach samochodowych. Wymagają specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Mechanik motocyklowy ma szanse na szybkie usamodzielnienie się i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Absolwent z tytułem mechanik motocyklowy jest być przygotowany do wykonywania obsługi, konserwacji i naprawy pojazdów jednośladowych (motocykli, motocykli z przyczepami, motorowerów, skuterów i in.) oraz ich zespołów. Mechanik motocyklowy kontroluje stan technicznych zespołów i układów oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości, za pomocą urządzeń diagnostycznych, z użyciem narzędzi monterskich, na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych.

Mechanik motocyklowy realizuje następujące zadania zawodowe:

  1. przyjmowanie motocykli, motorowerów i ich zespołów do naprawy oraz sporządzanie protokołów przyjęcia,

  2. ustalanie przyczyn wad i uszkodzeń poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów pojazdów jednośladowych metodami diagnostycznymi,

  3. usuwanie usterek w zespołach i układach pojazdu jednośladowego (do których można zaliczyć: silnik, sprzęgło, skrzynię biegów, koła jezdne, układy hamulcowe, obwody elektryczne) w ramach napraw bieżących i okresowych,

  4. przeprowadzanie konserwacji oraz zabezpieczeń antykorozyjnych ramy i innych elementów pojazdu, wymiana płynów eksploatacyjnych z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego, mycie, czyszczenie części i zespołów, wykonywanie operacji demontażowo-montażowych pojazdów jednośladowych i ich zespołów, przeprowadzanie weryfikacji zużytych części oraz naprawa zespołów, dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych przy wykorzystaniu obróbki ręcznej, mechanicznej, plastycznej i różnych sposobów łączenia (klejenie, nitowanie, lutowanie, spawanie, zgrzewanie itp.),

  5. wykonywanie rozliczeń kosztów usług obsługowo-naprawczych, sprawdzanie jakości wykonywanych prac obsługowo-naprawczych podczas jazd próbnych, organizowanie stanowiska pracy.

  6. Dodatkowe zadania zawodowe: ustalanie stanu technicznego pojazdów jednośladowych w stacjach badań w celu dopuszczenia pojazdu do ruchu.

Szkoła zapewnia realizację kształcenia praktycznego w w szkolnej pracowni motocyklowej.

Uczeń potwierdza kwalifikacje w zawodzie zdaniem dwuczęściowego egzaminu (w formie pisemnej i w formie praktycznej – z faktycznym wykonaniem czynności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy zawodowej).

Możliwości dalszego kształcenia w formie doskonalących kursów umiejętności zawodowych.

Mechanik motocyklowy po uzyskaniu doświadczeń zawodowych i ukończeniu dwuletniego liceum ogólnokształcącego może uzyskać tytuł mistrza w zawodzie poprzez zdanie egzaminu mistrzowskiego w cechu rzemiosł.

Skip to content