Mechanik pojazdów samochodowych

(symbol cyfrowy 311513)
Zawód kształcony w szkole branżowej I. stopnia.

Czas nauki: 3 lata

Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje następujące zadania zawodowe:
  1. Kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych.

  2. Reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych.

  3. Ustala uszkodzenia poszczególnych układów, a także naprawia i konserwuje lub wymienia zespoły i podzespoły oraz elementy pojazdów.

  4. Dokonuje wymiany płynów eksploatacyjnych.

  5. Dorabia i dopasowuje części nieznormalizowane za pomocą obróbki ręcznej, mechanicznej, plastycznej, a także za pomocą różnych sposobów łączenia- klejenia, nitowania, spawania, zgrzewania itp.

  6. Wykonuje różne operacje ślusarskie i elektromonterskie związane z obsługą i naprawą pojazdów.

  7. Wykonuje czynności dokumentacyjne związane z przyjmowaniem do naprawy i przeglądu, sprawdzać jakość wykonanych prac podczas jazd próbnych, dokonywać odbiory techniczne pod względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz rozliczać koszty usługowo-naprawcze. z uwagi na rozwój motoryzacji zapotrzebowanie na usługi kompetentnego mechanika samochodowego wciąż rośnie.

Mechanik samochodowy w pracy zawodowej najczęściej specjalizuje się w naprawie określonych układów pojazdów lub specjalistycznym serwisie (układy zawieszenia, silniki, ogumienie, układy wydechowe, klimatyzacja, układy kierowania, samochody ciężarowe, pojazdy specjalistyczne).

Praca wykonywana jest w halach bądź warsztatach usługowo-naprawczych wyposażonych w odpowiednią wentylację i uzbrojenie techniczne (podnośniki, dźwigniki, montażownice itp.).

W ramach programu nauczania uczeń podczas trwania nauki odbywa teoretyczną i praktyczną naukę kierowaniem pojazdem samochodowym. Zajęcia praktyczne zapewnia szkoła w szkolnych pracowniach i warsztatach samochodowych. Uczeń może także odbywać przygotowanie zawodowe u pracodawcy przez 36 miesięcy, ale wówczas jego czas pracy, urlopu, warunki pracy reguluje kodeks pracy i rozporządzenie o przygotowaniu zawodowym, a nie prawo oświatowe.

Uczeń ze szkolnymi zajęciami praktycznymi przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w szkole, a będąc po przygotowaniu zawodowym u pracodawcy jest przez niego kierowany na egzamin czeladniczy.

Absolwent – mechanik pojazdów samochodowych może zdobyć tytuł TECHNIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH poprzez:

1) ukończenie szkoły branżowej II. stopnia i zdanie egzaminów zawodowych,

lub

2) ukończenie dwuletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz kursów kwalifikacyjnych zawodowego i zdanie egzaminów zawodowych.

Awans zawodowy absolwenta pracującego w swoim zawodzie w zakładzie rzemieślniczym może polegać na zdobyciu tytułu MISTRZA w zawodzie poprzez ukończenie dwuletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i zdanie egzaminu mistrzowskiego w cechu rzemiosł. 

Skip to content