Młodzi mają głos

„MŁODZI MAJĄ GŁOS”

Wybory parlamentarne w Polsce odbędą się 13 października, jednak młodzież klas III i IV  wzięła udział w prawyborach przygotowanych przez poznański UAM.
Wszystko za sprawą Projektu Edukacyjnego Powiatu Ostrowskiego pod patronatem Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego „Młodzi mają głos”, który zrealizował Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Projekt przebiegał w 3 etapach. Etap pierwszy obejmował wykłady pracowników naukowych UAM dla uczniów III i IV klas szkół ponadgimnazjalnych na temat postawy obywatelskiej w obliczu wyborów i przygotowanie uczniów do prawyborów. Wykłady odbyły się 27.09.2019 .  Poprowadzili je wykładowcy Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: dr Joanna Kałużna, dr Natalia Kusa, dr Marcin Łukaszewski, dr Szymon Ossowski.

Etap 2 to prawybory przeprowadzone we wszystkich dziesięciu szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrowski. Głosowali uczniowie klas III i IV. W naszej szkole w komisji wyborczej zasiadali uczniowie z klasy TMC3 Patryk Rolla, Wojciech Piskorski, z klasy TEC4 Daria Sznajder, Kacper Woźniak. Nad prawidłowością przebiegu prawyborów czuwał zespół składający się ze studentów i doktorantów WNPiD UAM oraz nauczycieli uczestniczących w projekcie. Prawybory miały miejsce 3 października 2019r.

Ostatni etap to podsumowanie projektu z udziałem uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół oraz dziennikarzy, które obyło się 4 października 2019r. Wykład okolicznościowy wygłosił dziekan Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzej Stelmach.

PRAWYBORY DO SEJMU RP: Spośród uprawnionych do głosowania 1700 uczniów klas III i IV w prawyborach oddano 1068 ważnych głosów i 71 nieważnych. Najwięcej, bo 29% głosów uzyskała Koalicja Obywatelska, 23% Konfederacja Wolność i Niepodległość, 19% Prawo i Sprawiedliwość, 18,66% Sojusz Lewicy Demokratycznej, a blisko 10% Polskie Stronnictwo Ludowe.
PRAWYBORY DO SENATU RP: Spośród uprawnionych do głosowania 1700 uczniów klas III i IV w prawyborach oddano 1068 ważnych głosów i 71 nieważnych. Najwięcej, bo 73,8% głosów uzyskała Koalicja Obywatelska, a druga partią na jaką głosowano było Prawo i Sprawiedliwość – 26,2%.
Frekwencja wyniosła 67%. Profesor Andrzej Stelmach zwrócił uwagę na spostrzeżenia  zebrane przez pracowników naukowych UAM, które odzwierciedlają najczęstsze problemy osób głosujących.

Efekty głosowania zaskoczyły obecnych na sali zarówno dorosłych, jak i młodzież, jednak nie zaskoczyły profesora Andrzeja Stelmacha.
– „Młodzież zawsze jest bardziej radykalna. Ten radykalizm z biegiem czasu ulega osłabieniu, ale uważam że to naturalne ze młodzi ludzie głosują na ugrupowania, które są bardziej wyraziste, młodzi ludzie chcą zmiany, pewnej dynamiki, opowiadają się przeciwko stagnacji, a jednocześnie forsują nowe koncepcje programowe, nowa wizje rzeczy, odpowiadają w swoich trendach zaopatrywaniem młodzieży co dało wyraz oddawaniu głosów na partie wyraziste czyli ugrupowanie lewicowe i ugrupowanie którego patronem jest Janusz Korwin-Mikke.  – powiedział prof. A. Stelmach.
Jak podsumował profesor takie wyniki mogą mieć odzwierciedlenie w wyborach 13 października, ale  wśród młodzieży. Natomiast właściwe wyniki wyborów będą bardziej zbliżone do tych sondażowych.
Spotkanie zakończyło się wręczeniem upominków uczniom zasiadającym w komisjach wyborczych.