Nie zobaczysz – nie zrozumiesz

W dniu 02.10.2018 uczniowie Zespołu Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU  uczący się zawodów motoryzacyjnych wraz z opiekunami  Łukaszem Kanarkowskim i Arturem Bergandy uczestniczyli  w wycieczce przedmiotowej do fabryki Volkswagena w Białężycach koło Wrześni . Wyjazdy do fabryki są już stałym punktem związanym z nauką zawodu w ZSTE CKU. Nowy Zakład we Wrześni, stał się obok VW Poznań drugim ośrodkiem produkcyjnym marki Volkswagen Samochody Użytkowe w Polsce. Nowa fabryka we Wrześni położona jest 50 kilometrów na wschód od Poznania i  korzysta z bliskiej lokalizacji zakładu Volkswagena w Antoninku – i to zarówno w zakresie produkcji, logistyki, dostawców, a przede wszystkim  doświadczenia pracowników. Możliwości produkcyjne nowej fabryki wynoszą 100 000 samochodów rocznie. Na terenie fabryki znajduje się nowoczesna lakiernia, hala budowy karoserii i montażu jak również Park Dostawców z powierzchnią logistyczną. Teren Zakładu Crafter  obejmuje 220 ha, co stanowi powierzchnię 300 boisk piłkarskich. Przy pełnym wykorzystaniu możliwości produkcyjnych pracować tu będzie  3000 osób.  Podczas  wizyty na terenie fabryki uczniowie zapoznali się historią, funkcjonowaniem i strategią firmy w zakresie produkcji pojazdów w Polsce. Produkcja samochodów to złożony proces, w którym krok po kroku powstaje gotowy samochód.  Uczniowie mieli okazje zobaczyć drogę, jaką pokonuje VW Crafter , aby samodzielnie zjechać z linii montażowej. Prowadzi ona przez Dział Budowy Karoserii, nowoczesną Lakiernię i Dział Montażu. W proces ten zaangażowane są tysiące ludzi oraz dziesiątki robotów. W Dziale Budowy Karoserii tworzy się podstawę przyszłego samochodu. Wysoki stopień dokładności, bezpieczne procesy oraz rygorystyczne kontrole jakości stanowią przesłankę do zbudowania bezpiecznego i stabilnego samochodu. Wszyscy zgodnie wyciągnęli jeden podstawowy wniosek . Żeby zrozumieć proces budowy samochodu trzeba przyjechać do fabryki i oglądnąć to na żywo.