O stażach

w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU

Zagraniczne staże zawodowe uczniów ZST- E CKU

Od 2013 Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych realizuje corocznie programy zagranicznych staży zawodowych dla uczniów technikum i szkoły branżowej. Staże były zrealizowane w wyniku realizacji różnych programów wsparcia kształcenia zawodowego i mobilności edukacyjnej, a finansowane w 100% ze środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej.

Założeniem tych projektów jest nabycie przez uczestników staży nowej praktycznej wiedzy i doświadczeń zawodowych w swojej profesji, które bezpośrednio zwiększą atrakcyjność przyszłych absolwentów szkoły na rynku pracy. Jednym z istotnych celów praktyk zagranicznych jest poprawa kompetencji językowych, ukierunkowanych szczególnie na słownictwo zawodowe i jego praktyczne zastosowanie.

Po zrealizowanej rekrutacji w szkole organizujemy przygotowanie językowe dla uczestników. Następnie młodzież wyjeżdża podczas w małych grupach do Niemiec lub Wielkiej Brytanii pod opieką nauczyciela. W ciągu 10 dni uczestnicy staży zagranicznych zapoznają się z angielskimi lub niemieckimi standardami w zakresie technologii i jakości wykonywania różnych czynności zawodowych. Uczniowie porównają polskie normy, technologie, procedury obowiązujące w branży motoryzacyjnej z ich odpowiednikami w krajach partnerów. Podczas praktyk zagranicznych uczniowie doświadczają realnych warunków zatrudnienia na europejskim rynku pracy. Umiejętności naszych uczniów i ich zaangażowanie było wielokrotnie dostrzegane przez angielskich pracodawców i niemieckich szkoleniowców. Podczas wyjazdów jest też czas na poznanie kultury, ciekawych miejsc, tradycji obcych krajów. Pobyt na stażu zaliczamy w szkole jako okres praktyk zawodowych lub zajęć praktycznych. Uczestnicy staży otrzymują po ich ukończeniu certyfikaty potwierdzające doświadczenia zawodowe. To dokumenty mile widziane przez przyszłych pracodawców.

Wnioskodawcą większości projektów był Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU. Nasze programy są efektem pracy zespołowej pracowników szkoły i pracowników organu prowadzącego Powiatu Ostrowskiego. Prace przygotowujące do projektu rozpoczyna się na półtora roku lub rok przed jego realizacją. Najpierw szkoła lub jej przedstawiciele znajdują partnerów zagranicznych, z którymi ustalane są zasady i zakres współpracy, programy staży zawodowych i ich organizacja oraz harmonogram. Wiąże się to z wizytami u przyszłych partnerów i sprawdzeniem wszystkiego na miejscu. Kontakt z niemieckimi ośrodkami szkoleniowymi umożliwiły nam wizyty reprezentantów Powiatu Ostrowskiego w związku utrzymywaniem partnerskich stosunków z powiatami niemieckimi.

 

Spis zrealizowanych projektów:
Projekt pt. Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim  
Nr projektu: 2013-1-PL1-LEO01-37355.
Ilość uczestników/uczniów: 44, ilość opiekunów 4,
Wartość 100 024,00 Euro / 412 169,14 zł
Projekt pt. 
Europejskie Praktyki Zawodowe Uczniów Zespołu Szkół Transportowo Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Ostrowa Wielkopolskiego
Nr projektu: 2014-1-PL01-KA102-001421 
Ilość uczestników/uczniów: 20, ilość opiekunów 2,
Wartość 41 386,00 Euro / 173 138,33 zł
Projekt pt.: Europejski Mechanik Samochodowy z Ostrowa Wielkopolskiego.
Projekt nr 2015-1-PL01-KA102-015196 
Ilość uczestników/uczniów: 30, ilość opiekunów 3,
Wartość 52 765 Euro / 229 442,01 zł.
Projekt pt.: Międzynarodowe Praktyki Zawodowe Uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Ostrowa Wielkopolskiego. 
Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-023599
Ilość uczestników/uczniów: 30, ilość opiekunów 3,
Wartość 52 765 Euro / 234 543,17 zł.
Projekt pt.: Europejskie Praktyki Zawodowe Uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego Z Ostrowa Wielkopolskiego – Power
Nr projektu: 2017-1-PL01-KA102-035962
Ilość uczestników/uczniów: 30, ilość opiekunów 3,
Wartość 52 765 Euro / 227 232,47 zł.
Projekt pt.: „We Would Like To Be The Best – Staże Zawodowe Uczniów I Nauczycieli z Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Ostrowa Wielkopolskiego.
Nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-047953
Ilość uczestników/uczniów: 40, ilość opiekunów 4, ilość uczestników/nauczycieli przedmiotów zawodowych: 6, 
Wartość 77 366,00 Euro / 333 617,67 zł.
Projekt pt.: Metodyka Nauczania Przedmiotów Zawodowych w ZSTE CKU Wzorem Innych.
Nr projektu: 2020-1-PL01-KA102-079518. 
Ilość uczestników/nauczycieli przedmiotów zawodowych: 10, 
Wartość 13 530,00 Euro / 60 208,50 zł
Skip to content