Ogólnopolska akcja „Góra Grosza” 2019

Ogólnopolska akcja „Góra Grosza” 2019

W dniach 25-go listopada do 06-go grudnia uczniowie szkoły włączyli się w dwudziestą edycję Góry Grosza, akcję zbierania monet w całej Polsce, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. W skład komitetu organizacyjnego Góry Grosza weszli uczniowie: Wojciech Grajek, Eliasz Ławniczak, Mateusz Nowacki, Robert Pichet i Mateusz Rogaliński z klasy TES3 pod opieką Grażyny Koczorowskiej. Podstawowym celem akcji Góra Grosza jest uświadomienie uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Ostatecznym celem podjętych działań jest nie tylko zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, ale także kształtowanie w młodzieży wrażliwości, współczucia i otwartości na potrzeby drugiego człowieka.

Akcja przeprowadzona została w szkołach dziennych. Młodzież wykazała zrozumienie dla ciężkiej sytuacji rówieśników i bardzo chętnie dzieliła się każdym groszem. Uczniowie: Dawid Milewski B2b, Kacper Krawczyński B2c, Bartosz Szkudlarek T2a, Wojciech Grajek TES3 oraz Eryk Szymkowiak ZEM3 znacznie wsparli tegoroczną zbiórkę pieniędzy. W czasie akcji uczniowie zebrali na rzecz Towarzystwa Nasz Dom 512,04 zł.
Dziękujemy wszystkim za okazane serce!