Operator obrabiarek skrawających

(symbol cyfrowy 722307)
Zawód kształcony w szkole branżowej I. stopnia.

Czas nauki: 3 lata

Operator Obrabiarek Skrawających jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. Przygotowywanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie (cnc) do planowanej obróbki;
  2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
  3. Wykonywanie programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie (zwanych cnc) zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

Jest to zawód bardzo ceniony na rynku pracy, występujący w gospodarce także pod nazwą tokarz, frezer, szlifierz (różne specjalizacje stanowiskowe w zakładach pracy). Operator obrabiarek skrawających potrafi obrabiać elementy z różnych metali na tokarkach, frezarkach, szlifierkach, wytaczarkach konwencjonalnych- analogowych i obrabiarkach sterowanych numerycznie. Potrafi także czytać dokumentację techniczną wykonaną ręcznie i komputerowo, wykonywać niezbędne obliczenia, dobierać odpowiednie oprzyrządowanie do obrabiarek, materiałów eksploatacyjnych i wartości parametrów skrawania metalu. Zna także podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Obsługuje obrabiarki konwencjonalne i numeryczne. W tej branży rozróżnia się poziomy umiejętności. Im kto ma większe doświadczenie i wiedzę jest bardziej ceniony. Pracodawcy poszukują tzw. operatorów-ustawiaczy obsługujących maszyny cnc podczas produkcji (ładuje gotowy program do maszyny, sprawdza jej ustawienia, zaopatruje w narzędzia, mocuje przyrządy z materiałem i wyjmuje gotowe produkty, sprawdza wymiary, kalibruje maszynę). Bardziej poszukiwani i lepiej opłacani są operatorzy obrabiarek „programiści”, którzy potrafią sprawnie i samodzielnie programować obrabiarki cnc i znają więcej niż jeden system sterowania obrabiarkami cnc. Poszukiwanymi pracownikami są też doświadczeni operatorzy obrabiarek zatrudniani na stanowisku tzw. ślusarza narzędziowego. Ślusarze narzędziowi to mistrzowie mechanicznej obróbki, potrafią programować maszyny cnc i sporządzać unikatowe prototypy oraz przyrządy niezbędne do wykonywania seryjnej produkcji na obrabiarkach. To „operator- złota rączka”.

Szkoła – ZSTE CKU – posiadając nowoczesne obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie zapewnia realizację zajęć praktycznych w szkolnych pracowniach. Szkolne maszyny cnc pozwalają na naukę wielu sterowań stosowanych w przemysłowych obrabiarkach cnc (HAAS, FANUC, HEIDENHAIN, SINUMERIK).

W celu zdobycia tytułu prowadzącą do zawodu TECHNIK MECHANIK absolwent szkoły branżowej I. stopnia ma dwie drogi:

1) musi ukończyć dwuletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych i odbyć kurs oraz zdać egzamin potwierdzający dodatkową kwalifikację zawodową prowadzącą do zawodu TECHNIK MECHANIK

2) ukończyć szkołę branżową II. stopnia i zdać egzamin potwierdzający dodatkową kwalifikację zawodową prowadzącą do zawodu TECHNIK MECHANIK.

Skip to content