Otrzymali książeczki spawacza

Oto pierwsze wymierne efekty uczestnictwa uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w powiatowym projekcie pod nazwą „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w powiecie ostrowskim”. 21 maja w Centrum Kształcenia Praktycznego Starosta Ostrowski Paweł Rajski wręczył dwudziestu uczniom ZSTE CKU dokumenty potwierdzające kwalifikacje spawalnicze, zdobyte w wyniku ich uczestnictwa w kursach oraz zdania egzaminu kwalifikacyjnego.

Udział uczniów ZSTE CKU w tym wielkim powiatowym projekcie jest bardzo znaczący. Do końca 2019 roku 100 naszych uczniów ukończy kursy spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG, 46 osób zdobędzie uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi podnośnikowymi i do wymiany butli gazowych, 60 uczniów ukończy kurs obsługi i programowania obrabiarek cnc, 31 – kurs lutowania twardego, 10 – kurs komputerowego wspomagania projektowania, a 60 osób ukończy teoretyczne i praktyczne szkolenia w zakresie diagnostyki i naprawy samochodowych instalacji klimatyzacyjnych. Dodatkowo 20 osób ukończy zajęciach z doradztwa zawodowego. Ponadto do 2020 roku 106 osób odbędzie staże w zakładach pracy.

Celem projektu, finansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej EFS i powiatowych, jest oczywiście uzbrojenie uczniów w dodatkowe kwalifikacje i kompetencje zawodowe ważne na wielkopolskim rynku pracy oraz dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rozwojowych wielkopolskiej gospodarki. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a przedsięwzięcie powstało w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej.

Obecnie pracownicy starostwa oraz dyrekcja szkoły pracują nad kolejnymi projektami zmierzającymi do pozyskania środków unijnych na realizację kolejnych szkoleń zawodowych dla uczniów branżowej szkoły i technikum  w latach 2020 i 2021.