pedagog szkolny

w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU

Godziny pracy pedagoga szkolnego:
Poniedziałek: 10.00 – 14.00
Wtorek: 10.00 – 14.00
Środa: 9.30 – 10.30 | 13.30 – 16.30
Czwartek: 10.00 – 14.00
Piątek: 10.00 – 14.00
Drogi Uczniu!
Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:
 • Czujesz, że nikt  Cię nie rozumie, jesteś samotny
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać
 • Chcesz pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
 • Masz ciekawe pomysły, z którymi chcesz się podzielić
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić. 
Drogi Rodzicu!
Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:
 • Niepokoi Cię zachowanie dziecka
 • Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
 • Masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 • Masz pytanie i nie wiesz do kogo się z nim zwrócić
 • Szukasz pomocy.
Bardzo ważne

Pomoc uczniom, którzy doświadczyli lub doświadczają agresji ze strony innych osób.

Przemoc to nie tylko bicie, to także ośmieszanie, nękanie, wyzywanie.

Nie bój się prosić o pomoc.

Zadania pedagoga szkolnego. 

Encyklopedia pedagogiczna twierdzi, że pedagog szkolny to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełnienia, pogłębienia i rozszerzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.

Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałania z nauczycielami, rodzicami, opiekunami prawnymi, pielęgniarką  szkolną, organizacjami oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o Prawach Dziecka. 

Ważne adresy i telefony: 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Ostrów  Wielkopolski, ul. Królowej Jadwigi 1

Tel. 062 736-51-39 

Sąd Rodzinny i dla Nieletnich

Ostrów Wielkopolski, ul. Sądowa 2

Tel. 062 591-79-80  592-83-03 w. 311 

Ośrodek Profilaktyki i  Terapii Uzależnień

Ostrów Wielkopolski, ul. Szkolna 24

Tel. 062 735-21-61 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ostrów Wielkopolski, Al. Słowackiego 1c

Tel. 062 735-51-52 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Ostrów Wielkopolski, ul. Limanowskiego 17

Tel. 062592-11-22

 

Telefon zaufania dla ofiar przemocy – niebieska linia 0801-120-002 

Ogólnopolski telefon alarmowy 112

Skip to content