po lekcjach

w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU

Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych oferuje uczniom różne formy zajęć pozalekcyjnych, stałych lub okresowych.  Są to między innymi:

Kółko spawalnicze,
Kółko informatyczne,
Kółko teatralne,
Szkolny klub sportowy,
Obróbki skrawaniem,
Zajęcia sportowe sks,
Kółko elektryczne,
Kółko mechaniczne,
Kółko motoryzacyjne,
Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Z uwagi często zmieniające się terminy zajęć informacje  o harmonogramach zajęć udostępniają prowadzący w formie ogłoszeń na terenie szkoły.

Ponadto ZSTE CKU uczestnicząc w wielu projektach organizuje dla uczniów kursy i szkolenia prowadzące do uzyskania nowych  kwalifikacji zawodowych lub umiejętności zawodowych z zakresu spawalnictwa, wózków widłowych, komputerowego wspomagania projektowania, klimatyzacji samochodowej, chłodnictwa, mechatroniki  samochodowej, elektrotechniki. Informacje o aktualnych rekrutacjach lub sprawozdania z projektów znajdują się w Aktualnościach. 
Skip to content