Pochwały i nagrody

Gratulujemy uczniom, którzy otrzymali pochwały dyrektora szkoły oraz nagrody za najlepszą frekwencję w oddziale klasowym, uzyskaną w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/ 2019. Tym samym doceniamy to, co najtrudniejsze ze szkolnych trudów – systematyczną pracę.

Oto lista osób wyróżnionych wraz z wartością policzonej frekwencji półrocznej:

Konrad Kubiak z B1a – 98,50%,

Kaźmierczak Paweł z B1b – 99,44%,

Konrad Włosik z B1c -99,44 %,

Łukasz Czaja z B1d – 92,52%,

Patryk Binek z ZEO2 – 94,25%,

Nikodem Adamczak – ZEM2 99,5%,

Dawid Jakubczak WZ2 – 98,42%,

Hubert Mizerkiewicz  z T1a -99,11%,

Wiśniewski Dawid z T1b -99,9%,

Norbert Zawiałow – TES2 – 99,8%,

Jakub Kucharski z TMC2- 98%,

Marcin Woźniak z TSM3 – 99,14%,

Grzegorz Suski z TEC3 -97,07%.

Zgodnie ze szkolnym zwyczajem nagrodami były komplety narzędzi.