podręczniki

dla klas I
Szkolny zestaw programów nauczania wraz z wykazem podręczników

Rok szkolny 2024/2025

[Data aktualizacji: 1 lipca 2024 r. ]

Zestaw podręczników obowiązujących w klasach pierwszych

Technikum
w roku szkolnym 2024/2025.
Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących ( obowiązują we wszystkich zawodach).

Wykaz obowiazujący od dnia: 1 lipca 2024r.

Zestaw podręczników obowiązujących w klasach pierwszych

Branżowej Szkoły I Stopnia
w roku szkolnym 2024/2025.
Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących ( obowiązują we wszystkich zawodach)

Wykaz obowiazujący od dnia: 1 lipca 2024r.

Skip to content