podręczniki

dla klas I
Szkolny zestaw programów nauczania wraz z wykazem podręczników
Rok szkolny 2023/2024

[Data aktualizacji: 10 lipca 2023 r. ]

Zestaw podręczników obowiązujących w klasach pierwszych

Technikum
w roku szkolnym 2023/2024.
Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących ( obowiązują we wszystkich zawodach).

Wykaz obowiazujący od dnia: 17 sierpnia 2023r.

Zestaw podręczników obowiązujących w klasach pierwszych

Branżowej Szkoły I Stopnia
w roku szkolnym 2023/2024.
Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących ( obowiązują we wszystkich zawodach)

Wykaz obowiazujący od dnia: 10 lipca 2023r.

Skip to content