podręczniki

dla klas I
Szkolny zestaw programów nauczania wraz z wykazem podręczników
Rok szkolny 2022/2023

[Data aktualizacji: 13 lipca 2022 r. ]

Zestaw podręczników obowiązujących w klasach pierwszych

Technikum
w roku szkolnym 2022/2023.
Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących ( obowiązują we wszystkich zawodach)

Wykaz obowiazujący od dnia: 13 lipca 2022r.

Zestaw podręczników obowiązujących w klasach pierwszych

Branżowej Szkoły I Stopnia
w roku szkolnym 2022/2023.
Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących ( obowiązują we wszystkich zawodach)

Wykaz obowiazujący od dnia: 13 lipca 2022r.

Skip to content