podręczniki

dla klas I
Szkolny zestaw programów nauczania wraz z wykazem podręczników
Rok szkolny 2021/2022

[Data aktualizacji: 9 lipca 2021 r. ]

Zestaw podręczników obowiązujących w klasach pierwszych

Technikum

w roku szkolnym 2021/2022.
Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących ( obowiązują we wszystkich zawodach)

Wykaz obowiazujący od dnia: 9 lipca 2021r.

Zestaw podręczników obowiązujących w klasach pierwszych

Branżowej Szkoły I Stopnia

w roku szkolnym 2021/2022.
Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących ( obowiązują we wszystkich zawodach)

Wykaz obowiazujący od dnia: 9 lipca 2021r.
Skip to content