podręczniki

dla klas innych niż pierwsze

Szkolny zestaw programów nauczania wraz z wykazem podręczników
Rok szkolny 2021/2022

[Data aktualizacji: 9 lipca 2021r.]

Szkolny zestaw programów nauczania wraz z wykazem podręczników

Technikum nr 4
(po gimnazjum)

Rok szkolny 2021/2022

Szkolny zestaw programów nauczania wraz z wykazem podręczników

Technikum nr 4
(po szkole podstawowej)

Rok szkolny 2021/2022

Szkolny zestaw programów nauczania wraz z wykazem podręczników

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4
(po gimnazjum)

Rok szkolny 2021/2022

Szkolny zestaw programów nauczania wraz z wykazem podręczników

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4
(po szkole podstawowej)

Rok szkolny 2021/2022

Szkolny zestaw programów nauczania wraz z wykazem podręczników

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
3-letnie

Rok szkolny 2021/2022

Szkolny zestaw programów nauczania wraz z wykazem podręczników

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
4-letnie

Rok szkolny 2021/2022

Skip to content