podręczniki

dla klas innych niż pierwsze

Szkolny zestaw programów nauczania wraz z wykazem podręczników
Rok szkolny 2022/2023

[Data aktualizacji: 13 lipca 2022r.]

Szkolny zestaw programów nauczania wraz z wykazem podręczników

Technikum nr 4
(po gimnazjum)
Rok szkolny 2022/2023

Szkolny zestaw programów nauczania wraz z wykazem podręczników

Technikum nr 4
(po szkole podstawowej)
Rok szkolny 2022/2023

Szkolny zestaw programów nauczania wraz z wykazem podręczników

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
4-letnie
Rok szkolny 2022/2023

Szkolny zestaw programów nauczania wraz z wykazem podręczników

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4
(po szkole podstawowej)
Rok szkolny 2022/2023

Szkolny zestaw programów nauczania wraz z wykazem podręczników

Branżowa Szkoła II stopnia
Rok szkolny 2022/2023
Skip to content