Podsumowanie i prezentacja efektów projektu Akademii Kształcenia Wyprzedzającego

W dniach 1 i 8 kwietnia 2022 r. podczas Dni Otwartych Technikum nr 4 oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się prezentacje projektu AKW czyli Akademii Kształcenia Wyprzedzającego.

Młodzież naszej szkoły, która w tym roku szkolnym brała udział w pozalekcyjnych zajęciach w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 zaprezentowała przed szerokim gronem odbiorców, do których zaliczyć należy uczniów, nauczycieli, dyrekcję naszej szkoły oraz ósmoklasistów z terenu powiatu ostrowskiego efekty pracy projektowej. Młodzież redagując artykuł cyfrowy nt. „Gospodarze, społecznicy, wojskowi, politycy – role ziemiaństwa polskiego na przykładzie rodziny Lipskich z Lewkowa i z Górzna” przygotowała prezentacje multimedialne poświęcone tym rodzinom. Zaprezentowane zostały pałac w Górznie i Lewkowie z bogatym wyposażeniem oraz opis majątków.

Wyświetlane prezentacje i opowiadane ciekawostki budziły zainteresowanie wielu uczniów.