Podsumowanie i prezentacja efektów projektu ULI (Uczniowskie Laboratoria Informatyczne)

W dniach 1 i 8 kwietnia 2022 r. podczas Dni Otwartych Technikum nr 4 oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się prezentacje projektu ULI (Uczniowskie Laboratoria Informatyczne).

Młodzież naszej szkoły, która w tym roku szkolnym brała udział w pozalekcyjnych zajęciach w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 zaprezentowała przed szerokim gronem odbiorców, do których zaliczyć należy uczniów, nauczycieli, dyrekcję naszej szkoły oraz ósmoklasistów z terenu powiatu ostrowskiego i ich rodziców, tematykę oraz utrwalone na slajdach działania realizowane w ramach projektu „My i nowoczesne technologie”. W prezentacji szczególne miejsce zajęły efekty i osiągnięcia kilkumiesięcznej pracy uczniów, zaangażowanych w program.

Fotoewaluacja naszego projektu wraz z prezentacją poruszających się robotów zbudowanych z klocków LEGO cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród oglądających.