Podwójny sukces Wiktora Tetrzony

PODWÓJNY SUKCES WIKTORA TETRZONY

W piątek 24 maja 2019 odbyło się podsumowanie III edycji TECHNO – GRANTÓW – konkursu organizowanego przez Powiat Ostrowski, a adresowanego do młodych wynalazców i racjonalizatorów ze szkół prowadzonych przez powiat. Autorzy najlepszych projektów otrzymali nagrody i wyróżnienia. Tytuł TECHNO – IDEA i nagrodę w wysokości 3000zł za ,,Wykonanie prototypu maszyny do recyklingu przewodów elektrycznych’’ otrzymał Wiktor Tetrzona – uczeń Szkoły Branżowej I. Stopnia Nr 4 w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU. Opiekunem tego projektu był nauczyciel Rafał Stasiak. Prototypem zainteresowali się członkowie kapituły i uznali jako pożyteczny i zdatny do wprowadzenia do produkcji. Projektem zainteresowali się także starosta Paweł Rajski oraz Marzena Wodzińska – członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
Ponadto Wiktor Tetrzona – zdobył pierwsze miejsce okręgu Południowej Wielkopolski w kategorii „pomysł ekologiczny”, a następnie czwarte miejsce i wyróżnienie w tej kategorii na poziomie ogólnopolskim w ramach Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Serdecznie gratulujemy obu sukcesów.