Potwierdzenie woli nauki

TYLKO DO 18 SIERPNIA POTWIERDZENIA WOLI NAUKI

Prosimy o potwierdzenie woli nauki w szkołach ZST-E CKU (technikum i branżowej I stopnia) te osoby, które w wyniku sortowania punktów rekrutacyjnych przez system elektroniczny nie znalazły się na liście przyjętych w szkołach pierwszego wyboru, a automatycznie znalazły się na listach naszych szkół (Technikum Nr 4 lub Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4), bowiem były to szkoły wskazane przez kandydatów jako szkoły drugiego lub trzeciego wyboru.

Prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu, dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia z egzaminu, a także wypisanie wniosków z danymi osobowymi i pobranie skierowań do lekarza medycyny pracy. Należy to zrobić do 18 sierpnia 2020r. do godz.15.00. Po tym terminie brak potwierdzenia będziemy traktowali jako rezygnację.

19 sierpnia 2020 r. nastąpi ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych