Powiat Ostrowski zaprasza na kursy i staże w ramach unijnego projektu

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie ,,Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim” realizowanym przez Powiat Ostrowski. W ramach wsparcia oferuje on szeroką gamę kursów i szkoleń oraz staże zawodowe (więcej informacji na plakacie). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Edukacja, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.