Pracownia
ćwiczeń elektrycznych

w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU

Tu budować można na ścianach oraz stołach układy instalacji elektrycznych, a także układy stycznikowe. W tej pracowni elektrycy i technicy elektrycy odbywają swoje egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Skip to content