Pracownia
elektrotechniki,
elektroenergetyki
i elektroniki:

w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU

To w istocie dwie olbrzymie sale służące do nauki czynności zawodowych nie tylko właściwych dla techników elektryków i elektryków, ale także elektromechaników pojazdów samochodowych, a także elektroników i energetyków. Stad magazyny tej pracowni mieszczą niewyobrażalną liczbę przyrządów mierzących wielkie i małe zakresy wartości elektrycznych (autotransformatory, amperomierza ,woltomierze, mostki, watomierze, mierniki parametrów instalacji, multimetry, generatory, oscyloskopy), a także najróżniejsze maszyny elektryczne (silniki, falowniki, moduły elektroniki, prądnice, wentylatory, sprężarki), a także olbrzymią liczbę urządzeń zabezpieczających i sterujących oraz całych układów sterowania i regulacji.

Skip to content