Pracownia
pomiarów

w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU

Podstawą niemal każdej sekwencji czynności zawodowych jest wykonanie precyzyjnego pomiaru wartości fizycznych. W tej pracowni znajduje się 100 różnych prostych i skomplikowanych narządzi i urządzeń pomiarowych. Tu uczymy posługiwania się nimi, uświadamiamy niedoskonałość narzędzi pomiarowych i wynikającą z tej niedoskonałości tzw. niepewność pomiaru. Zaczynamy od liniału, suwmiarki i mikrometru a kończymy na sondzie pomiarowej Mitutoyo, która mierzy z dokładnością do jednej dziesięciotysięcznej milimetra.

Skip to content