Pracownie
chłodnictwa i klimatyzacji

w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU

Jest to jedyna w regionie kompletnie wyposażona pracownia do praktycznej nauki czynności zawodowych przyszłych techników chłodnictwa i klimatyzacji. Jej wyposażenie spełnia wszystkie standardy i warunki nauczania tego zawodu wyznaczone ogólnopolskimi podstawami kształcenia tego specyficznego zawodu. Technik chłodnictwa i klimatyzacji wymaga posiadania mnóstwa specjalistycznych gadżetów. Nieskromnie powiemy, że wszystkie mamy. Znajduje się tam przeogromny zbiór prostych i skomplikowanych narzędzi oraz kilkanaście różnego typu układów klimatyzacyjnych oraz chłodniczych, na których wykonuje się najróżniejsze działania. (budowanie układów, diagnozowanie usterek, naprawa). Pracownia mieści się w dwóch pomieszczeniach. W jednej z sal znajdują się dwie działające komory chłodnicze z układami mroźniczymi i chłodniczymi. Pracownia dwa razy do roku zamienia się w ośrodek egzaminacyjny podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje.

Skip to content