Przemysłowe nowości w Kielcach

PRZEMYSŁOWE NOWOŚCI W KIELCACH

Uczący się w ZST- E CKU zawodu technik mechanik byli 28 marca w Kielcach na „Przemysłowej Wiośnie 2019”. Z roku na rok na targach kieleckich jest coraz więcej wystawców. Tym razem w siedmiu halach prezentowało swoje produkty 890 firm z 30 krajów świata. Bardzo szeroki zakres prezentowanych rozwiązań technologicznych, elementów, urządzeń, maszyn, narzędzi umożliwił zapoznanie się z trendami w współczesnej technologii laserowej, branży pomiarowej, ochronie powierzchni przed korozją, pneumatyce, spawalnictwie, obróbce metali, obszarze procesów wspomagających prototypowanie. Głównym celem wycieczki było jednak wydarzenie pod nazwą „DNI DRUKU 3D” i zapoznanie się z tą nowoczesna technologią w zakresie poszczególnych metod wydrukowania z tworzyw, z możliwościami ich zastosowania w przemyśle.