rada rodziców

w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU

Prezydium Rady Rodziców
przy Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU
Rok szkolny 2020/2021
Hieronim Karbowiak – przewodniczący Prezydium Rady Rodziców
Małgorzata Jureczek – wiceprzewodniczący Prezydium Rady Rodziców
Agnieszka Milewska – wiceprzewodniczący Prezydium Rady Rodziców
Małgorzata Czarnota – skarbnik Rady Rodziców
Magdalena Herbik – członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
Alina Koczura – członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
Skip to content