Rekrutacja do szkół dla dorosłych

ZAPRASZAMY do LO DLA DOROSŁYCH i BRANŻÓWKI II STOPNIA

Pobierz podanie:Grafika ilustrująca pobranie pliku w formacie pdf

W Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych w Ostrowie Wlkp.
prowadzimy rekrutację do szkół z nauką w formie zaocznej
w roku szkolnym 2022/23

1) MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych – dla absolwentów branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którzy uczyli się zawodu mechanik pojazdów samochodowych lub elektromechanik pojazdów samochodowych; Uzyskanie średniego wykształcenia oraz zdanie egzaminu z kwalifikacji MOT.06. prowadzi do tytułu Technik pojazdów samochodowych.

2) MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń – dla absolwentów branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którzy uczyli się zawodu operator obrabiarek skrawających, ślusarz. Uzyskanie średniego wykształcenia oraz zdanie egzaminu z kwalifikacji MOT.09. prowadzi do tytułu Technik mechanik.

3) ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – dla absolwentów branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którzy uczyli się zawodu elektryk, elektromechanik. Uzyskanie średniego wykształcenia oraz zdanie egzaminu z kwalifikacji ELE.05. prowadzi do tytułu Technik elektryk.

UWAGA! Dla osób z zawodami lakiernik, blacharz, mechanik motocyklowy nie ma w systemie polskiej edukacji drogi awansu prowadzącej do tytułu technik lakiernik, technik blacharz, technik pojazdów motocyklowych. Tym osobom polecamy osiągnięcie średniego wykształcenia w liceum dla dorosłych oraz zdanie egzaminu mistrzowskiego w swoim zawodzie w rzemiośle.