rekrutacja

do szkół dla dorosłych

w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU

Aktualizacja: 05.06.2023r.

ZAPRASZAMY do LO DLA DOROSŁYCH i BRANŻÓWKI II STOPNIA

W Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych w Ostrowie Wlkp.
prowadzimy rekrutację do szkół z nauką w formie zaocznej
w roku szkolnym 2022/23

1) MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych – dla absolwentów branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którzy uczyli się zawodu mechanik pojazdów samochodowych lub elektromechanik pojazdów samochodowych; Uzyskanie średniego wykształcenia oraz zdanie egzaminu z kwalifikacji MOT.06. prowadzi do tytułu Technik pojazdów samochodowych.

2) MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń – dla absolwentów branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którzy uczyli się zawodu operator obrabiarek skrawających, ślusarz. Uzyskanie średniego wykształcenia oraz zdanie egzaminu z kwalifikacji MOT.09. prowadzi do tytułu Technik mechanik.

3) ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – dla absolwentów branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którzy uczyli się zawodu elektryk, elektromechanik. Uzyskanie średniego wykształcenia oraz zdanie egzaminu z kwalifikacji ELE.05. prowadzi do tytułu Technik elektryk.

UWAGA! Dla osób z zawodami lakiernik, blacharz, mechanik motocyklowy nie ma w systemie polskiej edukacji drogi awansu prowadzącej do tytułu technik lakiernik, technik blacharz, technik pojazdów motocyklowych. Tym osobom polecamy osiągnięcie średniego wykształcenia w liceum dla dorosłych oraz zdanie egzaminu mistrzowskiego w swoim zawodzie w rzemiośle.

przydatne informacje:

Branżowa Szkoła II stopnia przeznaczona jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia.
Nauka w niej trwa 2 lata i może zakończyć się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w zakresie drugiej kwalifikacji prowadzącej do uzyskania zawodu tytułu technika.

Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w jednej wybranej formie zaocznej / sobota i niedziela/. Kształcenie zawodowe prowadzone jest w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Ukończenie nauki w liceum ogólnokształcącym lub szkole branżowej II stopnia i zdanie egzaminu maturalnego umożliwia rozpoczęcie nauki na studiach wyższych.

Skip to content