Rozpoczęcie roku szkolnego

              Komunikat w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021 r.  Spotkania wychowawców z uczniami odbędą się wg następującego porządku:

o godzinie 9.00 uczniowie klas II, III i IV technikum i II i III branżowej szkoły I st. spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych niżej salach:

Klasa Wychowawca/opiekun Godzina Sala
BP2a mgr Maria Matuszczak 9.00 40
BP2b mgr B. Michalska-Krawczyk 9.00 30
BP2c mgr inż. R. Stasiak 9.00 14
BP2d mgr G. Sznajder 9.00 44
BG3a inż. Ł. Kanarkowski 9.00 31
BG3b mgr inż. Mariusz Matuszczak 9.00 49
BG3c mgr inż. A. Ampuła 9.00 46
BG3d mgr G. Puchalski 9.00 15
BP3a mgr M. Waliszewska 9.00 9
BP3b mgr K. Działoszyńska 9.00 20
BP3c mgr K. Sadowski 9.00 17
BP3d mgr J. Szulc 9.00 48
TP2a mgr I. Adamek 9.00 11
TP2b mgr J. Kuna 9.00 34
TG3a mgr R. Stempniak 9.00 37
TG3b mgr M. Wołowicz 9.00 36
TP3a mgr inż. D. Walczak 9.00 PCH
TP3b mgr B. Sibińska 9.00 4
T4a mgr K. Sawicka 9.00 10
T4b mgr I. Pietrzykowska 9.00 47

o godzinie 10.00 uczniowie klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I st. spotykają się z dyrektorem, wychowawcami, pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym i opiekunami zajęć praktycznych w sali gimnastycznej (wejście od ul. Armii Krajowej). Po spotkaniu uczniowie przejdą z wychowawcami i opiekunami do przydzielonych sal:

Klasa Wychowawca/opiekun Godzina Sala
T1a mgr M. Piotrowska 10.00 36
T1b mgr M. Kosińska – Puchalska 10.00 52
BP1a mgr J. Nagel 10.30 20
BP1b mgr E. Tomaszewska 10.30 28
BP1c mgr A. Kubiak 10.30 30

pierwsze zajęcia w szkole dla dorosłych odbędą się 4 i 5 września 2021 r.

Przypominam, że w czasie przebywania w pomieszczeniach obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych.