ślusarz

(symbol cyfrowy 722204)
Zawód kształcony w szkole branżowej I. stopnia.

Czas nauki: 3 lata

Ślusarz potrafi posługiwać się ręcznymi i mechanicznymi narzędziami i maszynami do obróbki metalu. Potrafi trasować, ciąć, wiercić, zaginać, kształtować, usztywniać elementy różnych metali i łączyć je odpowiednio, np. poprzez spawanie, nitowanie, skręcanie. Zna podstawy obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej metali. Potrafi wytwarzać różnymi technikami proste i skomplikowane elementy metalowe, części składowe do większych urządzeń mechanicznych oraz montować je. Buduje, montuje i demontuje oraz remontuje i konserwuje proste konstrukcje stalowe oraz podzespoły większych konstrukcji i urządzeń itp. Zna także podstawowe zasady elektrotechniki, hydrauliki i metaloznawstwa.

W okresie nauki uczeń przystępuje do jednego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Zawód ślusarza ma szerokie zastosowanie w usługach, wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej, także w budownictwie.

Kwalifikacje i kompetencje ślusarza są bardzo pomocne do zdobycia różnych uprawnień spawalniczych. Ślusarz może zwiększać swoje kompetencje zawodowe poprzez kursy specjalistyczne nadające uprawnienia, np. w zakresie instalacji urządzeń gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych.

Ślusarz najczęściej pracuje zespołowo.

W gospodarce funkcjonują różne specjalizacje ślusarstwa (ślusarz produkcyjny – monter maszyn i urządzeń, sprzętu domowego, urządzeń komunalnych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, urządzeń  wentylacyjnych, ślusarz – kowal, ślusarz-spawacz, ślusarz narzędziowy).

Zajęcia praktyczne zapewnia szkoła w szkolnych pracowniach kształcenia w tym w szkolnej spawalni.

W celu zdobycia tytułu TECHNIK MECHANIK absolwent szkoły branżowej I. stopnia ma dwie drogi:

1) musi ukończyć dwuletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych i odbyć kurs oraz zdać egzamin potwierdzający dodatkową kwalifikację zawodową

2) ukończyć szkołę branżową II. stopnia i zdać egzamin potwierdzający dodatkową kwalifikację zawodową.

 

Skip to content