Sprzątanie Świata 2019

Uczniowie Zespołu Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU  w Ostrowie Wielkopolskim 20.09.2019 przyłączyli się do ogólnopolskiej  ekologicznej akcji   „SPRZĄTANIE ŚWIATA”, która jak co roku przypada w trzeci weekend września.

Tym razem odbyła się pod hasłem  “Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!” I do tego Was szczególnie właśnie zachęcamy: podejmujcie działania, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska.

Inicjujcie sprzątania tam, gdzie należy posprzątać, ale także wyszukujcie zanieczyszczone miejsca i zgłaszajcie ich lokalizacje do swoich urzędów gmin.
I rzecz trzecia, równie ważna jak nieśmiecenie i sprzątanie: zmiana – tak naszych indywidualnych nawyków, jak też zmiana procedur w instytucjach i firmach na przyjaźniejsze środowisku (np. rezygnacja z jednorazowych plastików).

To bardzo ważne, aby każdy z nas świadomie unikał tworzenia odpadów. Rzeczy niepotrzebne starajmy się oddawać tym, którzy ich potrzebują lub z sensem i bezpiecznie je wykorzystają, a resztę oddajmy do segregacji.

Poprzez tę akcję chcieliśmy zwrócić uwagę  naszym uczniom ,na rolę jaką każdy z nas może odegrać dbając o środowisko. Dlatego też uczniowie  przyłączając się do akcji wraz z opiekunami zaopatrzeni w worki i rękawice   posprzątali Park 3-go Maja oraz okolice naszej szkoły, a uzbierane  śmieci  trafiły na miejskie wysypisko.

Tegoroczna akcja pokazała młodym ludziom jak ważne jest dbanie o  otaczający świat poprzez  unikanie tworzenia odpadów, selektywną zbiórkę po recycling. Akcja uświadomiła również, iż sprzątanie świata odbywa się we wrześniu, ale o środowisko należy dbać  przez cały rok. A przewodnie hasło niech stale towarzyszy nam wszystkim!

“Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”