Staż zagraniczny w Wielkiej Brytanii (październik 2015)

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

W dniach od 21 września 2015r. do 02 października 2015r. dziesięciu uczniów naszej szkoły: Kamil Beker, Kamil Cicharzewski, Kamil Gąsiorek, Mateusz Gilicki, Piotr Górny, Kacper Grzęda, Dawid Jańczak, Przemysław Sójka, Jakub Sznajder i Patryk Szymczak realizowało praktyki zawodowe w warsztatach samochodowych w miejscowości Plymouth w Wielkiej Brytanii. Staż został zorganizowany w ramach programu ERASMUS+, projekt pn. „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Ostrowa Wielkopolskiego”, opiekunem grupy był Pan mgr Grzegorz Puchalski, nauczyciel języka angielskiego.

Dzięki uczestniczeniu w stażu uczniowie poznali angielskie standardy pracy, standardy technologiczne i jakościowe, wyposażenie stanowisk pracy mechanika samochodowego oraz nowoczesne urządzenia diagnostyczne i narzędzia pracy. Samo szkolenie i instruktaż stanowiskowy były bardzo dokładne, a ich efekty mocno egzekwowane podczas pracy.

Praca w angielskich firmach dała uczniom nowe i cenne na rynku pracy doświadczenie zawodowe. Korzyści jakie nabyli podczas pobytu w Plymouth w Wielkiej Brytanii to poprawa umiejętności z zawodowego języka angielskiego i zwiększenie pewności siebie w posługiwaniu się tym językiem, zwiększenie pewności siebie w podróżowaniu po Europie w celu poszukiwania zatrudnienia, zrozumienie znaczenia znajomości języka obcego, w przyszłym zatrudnieniu, zrozumienie znaczenia i istoty bycia przedsiębiorczym, samodzielnym i tolerancyjnym oraz radzenie sobie w nietypowych okolicznościach, a także poznanie historii i kultury oraz warunków życia w Wielkiej Brytanii.

Uczestnikom projektu serdecznie gratulujemy uzyskania pozytywnego wyniku na świadectwie potwierdzającym odbycie stażu zawodowego w Wielkiej Brytanii.

Projekt pn.: Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Ostrowa Wielkopolskiego;
projekt nr 2014-1-PL01-KA102-001421