Staż zawodowy w Wielkiej Brytanii – październik 2013

W dniach od 13 października 2013r. do 26 października 2013r. pięciu uczniów klas trzecich technikum ZSTE CKU w Ostrowie Wielkopolskim realizowało swoje praktyki zawodowe w warsztatach samochodowych w miejscowości Portsmouth w Wielkiej Brytanii. Zadanie realizacji stażu było o tyle utrudnione, iż każdy z uczestników stażu mieszkał i pracował w odrębnym miejscu w Portsmouth. Z drugiej strony, dzięki takiej formie odbywania stażu zawodowego za granicą uczniowie zgodnie stwierdzili, iż mieli możliwość zaprezentowania swoich indywidualnych umiejętności w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Ponadto, kompetencje językowe uczniów naszej szkoły także wzrosły ze względu na konieczność codziennej komunikacji w języku angielskim z rodzinami oraz pracownikami warsztatów samochodowych. Ku zadowoleniu wszystkich, oprócz dokumentów potwierdzających odbycie stażu zawodowego w Wielkiej Brytanii wydanych przez szkołę językową MERIDIAN SCHOOL OF ENGLISH, każdy z uczniów otrzymał referencje od swoich angielskich pracodawców.

Oprócz zadań typowo zawodowych uczestnicy stażu brali udział w zajęciach kulturalno-językowych zorganizowanych przez szkołę językową, m.in. wyjście do kręgielni, lekcje konwersacji, wieczory filmowe, wycieczka do zamku Porchester z XII wieku oraz wycieczka do Londynu, gdzie zwiedzaliśmy m.in. Muzeum Techniki (zwróciliśmy szczególną uwagę na wystawę poświęconą najmniejszym samochodom świata oraz silnikom samochodowym z lat 40stych) oraz Muzeum  Historii Naturalnej.Całkowity koszt wyjazdu możliwy był dzięki funduszom UE w ramach projektu Leonardo Da Vinci Staże Zawodowe Uczniów w krajach UE. Zachęcamy wszystkich uczniów klas pierwszych oraz drugich do skorzystania z takiej możliwości, jak realizacja stażu zawodowego w krajach UE przyszłym roku szkolnym.