Staż zawodowy w Wielkiej Brytanii – wrzesień 2013

Na dwutygodniowy staż do Wielkiej Brytanii wyjechało 6 uczniów naszej szkoły z klasy TES3 pod opieka Pana Grzegorza Puchalskiego. Byli to: Mateusz Brodala, Szymon Biernacki, Paweł Kupczyk, Michał Puszczewicz, Szymon Grad i Patryk Matuszewski.

Uczniowie ci kształcą się w zawodzie elektryk, stąd staż ukierunkowany był właśnie na rozwój umiejętności w tym zawodzie. Uczniowie odbywali praktyki w niewielkiej, kilkuosobowej firmie zajmującej się kształceniem zawodowym elektryków, ale również hydraulików oraz monterów urządzeń klimatyzujących.

Na staż złożyły się dwie części.Pierwsza – teoretyczna, dotycząca różnic w systemach technicznych Polski i Wielkiej Brytanii oraz restrykcyjnych przepisów BHP obowiązującym na tamtejszym rynku pracy.

Druga część to najczystsza praktyka. Uczniowie zostali podzieleni na 3 dwuosobowe zespoły, a każdy zespól dostał do wykonania 3 zadania związane z instalacjami elektrycznymi. Prace odbywały się przy zachowaniu wszelkich możliwych przepisów o bezpieczeństwie, w oparciu o dostarczone przez opiekuna praktyk schematy ideowe oraz wszelkie niezbędne materiały oraz specjalistyczne narzędzia.

Uczniowie swoje zadania wykonali celująco, co potwierdza odpowiedni certyfikat wystawiony na koniec stażu przez właściciela firmy. Sami uczniowie z dużą ochotą i zapałem realizowali powierzone im zadania, twierdząc, że naprawdę dużo się nauczyli. Oczywiście poza programem typowo zawodowym znalazło się miejsce na zwiedzanie ciekawych miejsc jak miasto Exeter oraz ciekawe miejsce pod nazwą Eden Project.