Stypendia dla uczniów

Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. oferuje stypendia uczniom czwartej i piątej klasy Technikum Nr 4 a także uczniom trzeciej klasy Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4. Będą to stypendia wypłacane co miesiąc aż do ukończenia nauki w szkole. Wysokości stypendium wynosić będzie 800 zł. miesięcznie. Są oczywiście warunki (szczegóły poniżej).

1) Uczniowie objęci programem stypendialnym zobowiążą się do przepracowania po ukończeniu szkoły dwóch lat w zakładzie Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o., w trakcie których będą oni normalnie wynagradzani za swoją pracę.
2) Stypendyści w roku ukończenia szkoły i przystąpienia do pracy w zakładzie fundatora muszą osiągnąć 18 lat.

Osoby, które przerwą kształcenie w szkole, lub nie rozpoczną pracy w zakładzie zwrócą wypłacone stypendium. Osoby, które zrezygnują z pracy w trakcie dwuletniego okresu umownego zwrócą stypendium w wartości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia.

O stypendium mogą ubiegać się osoby uczące się wszystkich zawodów kształconych w technikum i branżowej szkole I stopnia. Kuźnia obecnie planuje, że stypendystom będzie po zakończeniu ich nauki w szkole oferować pracę na stanowiskach właściwych dla operatora obrabiarek skrawających, ślusarza, elektryka. Absolwenci z innymi kwalifikacjami zostaną przyuczeni w zakładzie do wykonywania przydzielonych obowiązków.

Wnioski o objęcie programem stypendialnym prosimy pobierać w sekretariatach szkoły.

Formularz wniosku:

Grafika ilustrująca pobranie pliku w formacie pdf

Wnioski tylko do końca września zbierać będzie doradca zawodowy pani Maria Waliszewska (Szkolny Ośrodek Kariery – gabinet nr 5 znajdujący się za pokojem nauczycielskim). Rozmowy rekrutacyjne do programu
stypendialnego są planowane na pierwszy tydzień października.