Stypendium Starosty Ostrowskiego im. Ks. Jana Kompałły 2021/2022

Z przyjemnością informujemy, że 30 września 2021 roku czterem uczniom Technikum Nr 4 Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU wręczono dokumenty potwierdzające przyznanie Stypendium Starosty Ostrowskiego im. Ks. Jana Kompałły. W tym roku stypendium przyznano Mateuszowi Bergandemu, Tymoteuszowi Połomskiemu, Dawidowi Nawrotowi oraz Bartoszowi Masłowskiemu. Serdecznie gratulujemy!
Zgodnie z Regulaminem przyznawania Stypendium Starosty Ostrowskiego im. Ks. Jana Kompałły stypendia przyznaje się corocznie uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Ostrowski. Do stypendium typowani są uczniowie z najwyższą średnia ocen osiągnięta za dany rok szkolny, z sukcesami odnoszonymi w konkursach i olimpiadach, posiadających wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania.