Szkolne obchody DBI

SZKOLNE OBCHODY DBI

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) zainicjowała Komisja Europejska w 2004 roku. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice, motywując
i angażując państwa z całego świata.

Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łączące zaangażowanie wielu instytucji.
DBI 2020 odbyło się pod hasłem „Działajmy razem!”. Wspierając to przedsięwzięcie, byliśmy zaangażowani w różnego rodzaju działania, jak choćby tematyczne gazetki ścienne,
plakaty promujące DBI, zajęcia edukacyjne o w/w tematyce czy udział w konferencji z okazji DBI (11.02.2020 r.) w Poznaniu.

Do specjalnie przygotowanego już w czasie obchodów DBI kartonu, uczniowie naszej szkoły, mogą wrzucać karteczki zawierające pomysły na temat realizowania bezpiecznego dostępu
do zasobów internetowych oraz promocji pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Pamiętajmy o bezpieczeństwie nie tylko w czasie obchodów DBI, lecz każdego dnia!