Szkolny konkurs „Czy znasz swoją bibliotekę?”

Szkolny konkurs „Czy znasz swoją bibliotekę?”

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas pierwszych technikum i szkoły branżowej do udziału w konkursie bibliotecznym „Czy znasz swoją bibliotekę?” Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na osiem pytań dotyczących zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej. Informacje potrzebne do rozwiązania konkursu oraz pytania konkursowe zostaną przesłane uczniom przez dziennik elektroniczny. Termin nadsyłania odpowiedzi do 30 –go września 2020 roku na adres email bibliotekakantaka@gmail.com
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną wręczone w bibliotece szkolnej. O terminie wręczenia nagród uczniowie zostaną wcześniej poinformowani.