Szkolny konkurs „MOJA MAŁA OJCZYZNA”

W maju odbył się szkolny konkurs historyczno-geograficzny „MOJA MAŁA OJCZYZNA”, w którym wzięło udział 14 uczniów:

   1.  Mateusz Kierzkowski kl.BP2a
   2. Jakub Dziewiński kl. BP2a
   3. Aleksander Kusiński kl. TG2a
   4. Dawid Pawlak kl. TG2a
   5. Kamil Walczak kl. TG2a
   6. Michał Kaniewski kl.TG2a
   7. Mikołaj Szych kl. TG2a
   8. Bartosz Masłowski kl. TG2b
   9. Adam Długiewicz kl. TP2a
   10. Hubert Gloc kl. TP2a
   11. Patrycja Perdek – Handzlik kl. BG2b
   12. Amelia Jędrzejak kl. BG2a
   13. Maciej Stępniak kl. BG2a
   14. Kacper Usarek kl. TP1a

Konkurs obejmował tematykę małej ojczyzny, jako miejsca ważnego dla młodych ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, postaci, wydarzeń historycznych  istotnych dla społeczności lokalnej  oraz środowiska naturalnego.

Celem konkursu było kształtowanie umiejętności łączenia szacunku do małej ojczyzny z szacunkiem do regionu i do Polski. Rozwijanie zainteresowania kulturą, tradycjami i walorami przyrodniczymi własnego regionu oraz popularyzowanie swojej miejscowości, obiektów, miejsc, symboli, zwyczajów.

Komisja w składzie: p. dyrektor Maria Mikołajczyk, p. Maria Matuszczak i p. Joanna Nagel spośród przygotowanych przez uczestników konkursu prezentacji wyłoniła zwycięzców:

I miejsce   – Bartosz Masłowski              kl. TG2b

II miejsce  – Patrycja Perdek-Handzlik   kl. BG2b

                    Aleksander Kusiński           kl. TG2a

III miejsce -Mikołaj Szych                      kl. TG2a

Zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy.