Szkolny ośrodek kariery

w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU

Godziny pracy:
Poniedziałek: 9.45 – 16.35
Wtorek: 8.00 – 14.30
Środa: 8.00 – 14.55
Czwartek: 9.20 – 14.20
Piątek: 8.45 – 15.45
Szkolny Ośrodek Kariery prowadzony jest przez doradcę zawodowego – panią mgr Marię Waliszewską.
Szkolny Ośrodek Kariery umożliwia młodzieży, ich rodzicom dostęp do rzetelnej i aktualnej informacji zawodowo-edukacyjnej na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim. Jest to miejsce gdzie młodzież zdobywa wiedzę o sobie, umiejętność odnalezienia swojego miejsca w życiu zawodowym, poznaje zasady prawa pracy.

Szkolny Ośrodek Kariery w ZST-E prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia z uczniami w zakresie:

 • poznawania własnej predyspozycji zawodowych i zainteresowań

 • kształcenia umiejętności dokonywania samooceny

 • poznawania zawodów i specjalności zawodowych

 • poznawania różnych aspektów rynku pracy

 • udzielania informacji o instytucjach edukacyjnych i poradniczych

 • zdobywania umiejętności poszukiwania pracy

 • tworzymy własne portfolio zawodowe

Formy pracy w Szkolnym ośrodku kariery:

 • warsztaty z planowania własnego rozwoju zawodowego

 • warsztaty z aktywnych metod poszukiwania pracy

 • spotkania informacyjno – doradcze

 • spotkania z rodzicami mającymi problemy z wyborem drogi edukacyjno- zawodowej dziecka

 • warsztaty z metod poszukiwania pracy

 • udostępnianie informatorów drukowanych i multimedialnych o szkołach, zawodach, rynku pracy i z zakresu    poradnictwa zawodowego

 • udostępnianie informacji o lokalnym rynku pracy, programach pomocowych dla absolwentów

Skip to content