Technik chłodnictwa i klimatyzacji

(symbol cyfrowy 311929)
Zawód kształcony w technikum

Czas nauki: 5 lat

Trudno wymienić dziedzinę, w której nie stosuje się obecnie regulowania temperatury maszyn, pomieszczeń lub produktów. Wciąż rośnie liczba zastosowań. Wszystkie urządzenia chłodzące i klimatyzacyjne wymagają właściwego zaprojektowania, wyprodukowania, doboru do potrzeb, specjalistycznego montażu, uruchomienia, regulacji, konserwacji i wreszcie wymiany. To są niegasnące potrzeby. W związku z tym branża chłodnicza i klimatyzacyjna rozwijają się jak nigdy dotąd i potrzebuje coraz więcej wykwalifikowanych specjalistów. Brak specjalistów kształtuje wysokości wynagrodzeń.

Technik chłodnictwa i klimatyzacji może pracować na wiele sposobów i w różnych środowiskach. Może pracować jako samodzielny specjalista lub członek większego zespołu, jako monter zakładowy składający i kompletujący urządzenia w bazie lub jako instalator pracujący u klienta. Może zajmować się planowaniem, projektowaniem zespołów urządzeń i układów stosownych do bardzo szczególnych potrzeb klienta lub wykonywaniem montażu przygotowanych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych albo ich serwisowaniem. Ta praca wyróżnia się dużą różnorodnością (praca w terenie, biurze, warsztacie monterskim, w hurtowni, sklepie, fabryce produkującej urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze). Będziesz mógł się specjalizować w różnych obszarach branży (urządzenia AGD, urządzenia chłodzące w sklepach, urządzenia i instalacje komór chłodniczych, klimatyzacja pojazdów osobowych i ciężarowych, wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń mieszkalnych i biurowych i przemysłowych) i pracować w różnych obszarach gospodarki (usługi, produkcja, handel, transport). Będziesz łączył swoją wiedzę z zakresu elektrotechniki i termodynamiki z umiejętnościami złotej rączki – montera maszyn i urządzeń. Jest to ciekawa i wciągająca praca wymagająca ludzi lubiących wyzwania. Lubisz wyzwania ?

Uczeń podczas nauki praktycznie i teoretycznie i nabywa kwalifikacje niezbędne do montażu, eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji chłodniczych oraz montażu, eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych. Następnie swoje kompetencje w zakresie tych kwalifikacji potwierdza egzaminami zawodowymi honorowanymi w Unii Europejskiej.

Z uwagi na duży obszar branżowy działań technika chłodnictwa i klimatyzacji uczeń w technikum poznaje wiele zagadnień z zakresu elektrotechniki, termodynamiki technicznej, automatyki, hydrauliki, pneumatyki, materiałoznawstwa, łączenia różnych materiałów odpowiednimi metodami, stosowania i eksploatacji czynników chłodniczych, pomiarów, tworzenia i odczytywania rysunków technicznych, projektowanie prostych obiektów technicznych oraz sporządzanie dokumentacji konstrukcyjnej urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych, a ponadto kosztorysowania planowanych usług i języka obcego zawodowego ukierunkowanego branżowo.

Absolwenci technikum mogą podwyższać kwalifikacje na studiach technicznych na różnych kierunkach. Będzie prymusem na kierunkach związanych branżowo z chłodnictwem i klimatyzacją lub energetyką bądź elektrotechniką.

Skip to content