technik elektryk

(symbol cyfrowy 311303)
Zawód kształcony w technikum

Czas nauki: 5 lat

Absolwent technikum z tytułem technik elektryk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. Montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

  2. Wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

  3. Lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

  4. Oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;

  5. Montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;

  6. Dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.M

W całym cyklu nauczania liczba godzin kształcenia teoretycznego zawodowego jest taka sama jak liczba godzin zajęć praktycznych. Podczas nauki w technikum uczniowie przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Ten zawód uznawany jest za deficytowy, a to znaczy, że masz pewną pracę i dobre zarobki. Wciąż rośnie liczba zastosowań prądu elektrycznego w różnych dziedzinach gospodarki. Rośnie liczba urządzeń zasilanych energią elektryczną. Wprowadzanie nowych technologii pozyskiwania energii elektrycznej (panele słoneczne czy turbiny wiatrowe) oraz technologiczne podnoszenie poziomu bezpieczeństwa zwiększa jeszcze zapotrzebowanie na elektryków. Każda, nawet najbardziej niezawodna maszyna elektryczna i instalacja elektryczna wymaga zainstalowania, konserwacji, remontów a później wymiany. Jako elektryk będziesz mógł świadczyć swoje usługi gospodarstwom domowym, instytucjom, firmom usługowym i produkcyjnym. Zarobki elektryka zależą od kilku rzeczy: poziomu uprawnień i odpowiedzialności, doświadczenia w samodzielnej pracy. Elektryk może pracować na wiele sposobów i w różnych środowiskach (jako samodzielny specjalista, członek zespołu) może planować, projektować, wykonywać lub badać, naprawiać instalacje lub urządzenia elektryczne. Technik elektryk pracuje w biurze, w terenie, w małym lub dużym zakładzie, w fabryce, hurtowni, sklepie. Będziesz mógł się specjalizować w różnych obszarach elektrotechniki (instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych i przemysłowych, rozdzielnie, maszyny elektryczne, urządzenia elektr. gospodarstwa domowego, urządzenia energetyczne, elektrowozy, urządzenia chłodnicze, sieci energetyczne) i pracować w różnych obszarach gospodarki (usługi, produkcja, handel, transport). Masz wiele możliwości rozwoju zawodowego poprzez kursy dające różne uprawnienia dozorowe i energetyczne (np. G1, G2).

Po zdanej maturze możesz studiować na kierunkach technicznych związanych z elektroenergetyką i elektrotechniką masz największe szanse zostać prymusem.

Skip to content