Technik mechanik

(symbol cyfrowy 311504)
Zawód kształcony w technikum

Czas nauki: 5 lat

Absolwent technikum kształcącego w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wytwarzania części maszyn i urządzeń;

2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;

3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;

4) obsługiwania maszyn i urządzeń;

5) organizowania procesu produkcji.

Celem pracy technika mechanika jest uczestniczenie w ich procesie wytwarzania lub użytkowania, obsługi i naprawy maszyn oraz urządzeń technicznych. Technik mechanik z kształconą w Technikum Nr 4 kwalifikacją zawodową w zakresie obróbki skrawaniem jest specjalistą procesów toczenia, frezowania, szlifowania różnych materiałów. Potrafi zaplanować i wykonać cały cykl czynności związanych z obrabianiem elementów z różnych metali na tokarkach, frezarkach, szlifierkach, wytaczarkach – konwencjonalnych i sterowanych numerycznie. Wykonuje niezbędne obliczenia (np. parametry koła zębatego do wykonania), sporządza lub odczytuje rysunek techniczny maszynowy, dobiera materiał, odpowiednie maszyny i narzędzia, wartości parametrów skrawania metalu, opracowuje technologiczny cykl czynności wykonywanych przez maszynę, programuje obrabiarkę CNC, sprawdza sposób wirtualnego wykonywania operacji, koryguje błędy, mocuje narzędzia w maszynie i przyrząd z materiałem, sprawdza faktyczne wykonanie, poprawia kalibrację maszyny lub inne parametry. Tworzy prototyp a następnie planuje jego produkcję. Jest to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy.

Technicy są zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej w niemal we wszystkich działach gospodarki na samodzielnych stanowiskach wykonawczych lub średniego nadzoru technicznego. Mogą wspomagać prace inżynierów lub samodzielnie wykonywać wyodrębnione zadania we wszystkich obszarach działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, kontrolą jakości, marketingiem (sprzedaży maszyn, urządzeń, podzespołów oraz ich magazynowaniu).

Technik mechanik musi posiadać szeroką wiedzę techniczną, dlatego podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje nauczanie z zakresu rysunku technicznego, wykorzystania programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań projektowych, obliczeniowych, sterowania maszynami, zasad i technik dokonywania pomiarów, materiałoznawstwa, technologii mechanicznej, podstaw konstrukcji i eksploatacji maszyn, organizacji i bezpieczeństwa pracy, podstaw elektrotechniki, przedsiębiorczości, języka obcego ukierunkowanego zawodowo. Na tej bazie nabudowana jest nauka kwalifikacji użytkowania obrabiarek skrawających.

Liczba godzin zajęć teoretycznych zawodowych w szkole jest taka sama jak liczba godzin zajęć praktycznych. Uczniowie potwierdzają swoje umiejętności na egzaminach praktycznych z wykonaniem czynności zawodowych w rzeczywistych warunkach.

Absolwenci technikum z zawodem technik mechanik są dobrze przygotowani do studiów na kierunkach mechanicznych w uczelniach technicznych.

Skip to content