Technik pojazdów samochodowych

(symbol cyfrowy 311513)
Zawód kształcony w technikum

Czas nauki: 5 lat

Zawód składa się z dwóch kwalifikacji zawodowych:

 

 1. MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (taką samą zdobywają mechanicy pojazdów samochodowych).

 2. MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (menadżerska typowa dla technika)

Absolwent z tym zawodem będzie przygotowany do wykonywania oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw, samych napraw pojazdów samochodowych, ale także organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, kontrolowania jakości wykonanych napraw, prowadzenia usług motoryzacyjnych, sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych w autoryzowanych stacjach obsługi (ASO), prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych w ASO.. Szkoła zapewnia odbycie zajęć praktycznych w szkolnym na warsztacie samochodowym pod opieką wykwalifikowanych nauczycieli. Tam też odbędą się egzaminy praktyczne związane z potwierdzaniem kwalifikacji zawodowych. Ponadto w ciągu całego okresu nauki uczeń odbywa ośmiotygodniową praktykę zawodową w firmach motoryzacyjnych. W trakcie nauki uczeń odbywa również szkolenia z zakresu nauki jazdy pojazdem samochodowym. Posiadanie tytułu technika pojazdów i średniego wykształcenia jest podstawą do ubiegania się o kwalifikacje diagnosty pracującego w stacjach kontroli pojazdów. Absolwent z tytułem technik pojazdów samochodowych po zdanych egzaminach maturalnych będzie mile widziany na wszystkich studiach technicznych, a w szczególności na wydziale mechaniki i budowy maszyn, na przykład na specjalizacji „pojazdy samochodowe”. Po ukończonych studiach związanych z motoryzacją można zdobyć uprawnienia eksperta – rzeczoznawcy motoryzacyjnego.

Zatrudnienie:

   • autoryzowane stacje obsługi – ASO,
   • zakłady produkujące pojazdy samochodowe,
   • zakłady naprawcze pojazdów samochodowych,
   • stacje kontroli pojazdów / po zdobyciu dodatkowych uprawnień,
   • przedsiębiorstwa transportu samochodowego,
   • instytucje zajmujące się obrotem pojazdów samochodowych i ich częściami,
   • instytucje zajmujące się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym.

Branża motoryzacyjna jest kołem zamachowym gospodarki. Pracy dla osób z tymi kwalifikacjami nigdy nie zabraknie.

Skip to content