technik spawalnictwa

Zawód kształcony w technikum

Czas nauki: 5 lat

Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU zamierza w Technikum Nr 4 oferować naukę nowego zawodu pod nazwa „Technik spawalnictwa”. Kształcenie planuje się rozpocząć od 1 września 2020 roku. 

Spawacz, spawalnik (specjalista spawalnictwa) to zawody bardzo poszukiwane w różnych dziedzinach gospodarki. Obecnie w procesie wytwarzania 80% połączeń wykonuje się technikami spajania (spawania właściwego, napawania, zgrzewania, napawania). W Polsce jest 7 tysięcy zakładów wykonujących wyroby i konstrukcje spawane i jeszcze więcej przedsiębiorstw, w których spawanie jest procesem pomocniczym. Spawanie to robota wymagająca wiedzy, umiejętności doświadczenia i odpowiedzialności. Od spojeń spawanych zależy skuteczność konstrukcji, a tym samym życie późniejszych użytkowników tych konstrukcji. Dlatego niezbędny jest nadzór wykwalifikowanej kadry nad procesem spajania we wszystkich jego fazach. Istotną rolę odgrywa średni personel nadzoru spawalniczego, którego w Polsce brakuje. Zawód technik spawalnictwa został wymieniony w tegorocznej prognozie Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącej zapotrzebowania na krajowym rynku pracy i zaliczony tam został do zawodów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa. Został on także wykazany jako szczególnie istotny dla rozwoju województwa wielkopolskiego. 

Szkolne kształcenie będzie dawało bardzo gruntowną podbudowę do zdobywania po uzyskaniu pełnoletności uprawnień spawalniczych w zakresie różnych metod spawania, a po nabyciu doświadczeń zawodowych uprawnień specjalisty w tej branży, np. instruktora spawalnictwa, mistrza spawalnictwa, technologa spawalnictwa. Ponadto absolwent technikum z tytułem technik spawalnictwa będzie mógł kontynuować edukację na uczelni technicznej w celu uzyskania tytułu międzynarodowego inżynier spawalnictwa. 

Kształcenie zawodowe w technikum będzie dotyczyć takich zagadnień jak projektowanie, organizacja i kontrola jakości procesów spajania w konstrukcjach i wyrobach spawalniczych oraz praktyczne przygotowanie i wykonywanie spajania materiałów różnymi metodami. 

Zawody w technikum składają się z dwóch kwalifikacji i uczniowie podczas nauki mają obowiązek przystąpić do dwóch egzaminów zawodowych. Wyodrębnienie zawodu technik spawalnictwa otwiera możliwości dalszej nauki absolwentom szkoły branżowej I. stopnia z zawodem ślusarz i mechanik- monter maszyn i urządzeń. Osobom posiadającym te właśnie tytuły zawodowe do zdobycia zawodu technik spawalnictwa pozostanie zaliczenie jednej kwalifikacji na kursach kwalifikacji zawodowych oraz oczywiście dopełnienie wykształcenia ogólnego w szkole branżowej drugiego stopnia lub liceum dla dorosłych.

Szkoła jest przygotowana do kształcenia nowego zawodu. Posiada nowoczesną spawalnię i nauczycieli znających zagadnienia spawalnictwa oraz doświadczenia zdobyte podczas prowadzenia szkoleń spawalniczych jako zajęć pozalekcyjnych, dodatkowych. 

Skip to content