Techno Granty 2018 / 2019

TECHNO-GRANTY 2018 / 2019

Już po raz trzeci przed uczniami szkół średnich prowadzonych przez Powiat Ostrowski otwiera się szansa pozyskania środków finansowych na realizację swoich nowatorskich pomysłów technicznych. Ideą Funduszu „TECHNO-GRANT prowadzonego przez Powiat Ostrowski jest gromadzenie środków finansowych i przeznaczenie ich na wsparcie realizacji nowatorskich lub innowacyjnych projektów technicznych lub technologicznych uczniów lub zespołów uczniowskich – wspomaganych przez nauczycieli.
NASI LAUREACI. Przypomnijmy, że w pierwszej edycji konkursu uczeń Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU Maciej Andrzejewski uhonorowany tytułem Techno-Innowator za innowacyjny prototyp piasty rowerowej 7t. Natomiast w drugiej edycji tytuł Techno – Idea otrzymał Wiktor Tetrzona – uczeń ZSTE CKU – za projekt pod tytułem „Wykonanie prototypu drukarki 3D+2D”.
UWAGA NOWY REGULAMIN. W tegorocznej – trzeciej edycji obowiązuje zmodernizowany regulamin. Uczniowie szkół technicznych będą mogli składać wnioski w swoich szkołach do 10 grudnia bieżącego roku. Komisje szkolne będą rekomendowały dyrektorom maksymalnie po 3 wnioski w  kategoriach: Techno – Innovator – projekt najbardziej innowacyjny, Techno-Idea  – najlepszy pomysł, – Techno – Kreator – najlepsze wdrożenie. Znowelizowany regulamin dopuszcza międzyszkolne zespoły projektowe składane jednak za pośrednictwem określonej jednej szkoły. Wnioski wraz z opisem pomysłu, preliminarzem wyliczonych już kosztów należy zgłaszać do starostwa za pośrednictwem dyrekcji szkół do 23 grudnia. Wnioski uczniów będą ocenianie komisyjnie. Komisyjnie będą też określane wysokości grantów – środków finansowych na wybrane projekty.

CO MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM PROJEKTU?  Mogą być to projekty badawcze, konstrukcje bądź modernizacje układów i urządzeń, unikalne pomoce i stanowiska dydaktyczne oraz te, których cena uniemożliwia ich zakup, pomysły techniczne, prace użytkowe. W tym roku w ramach projektów ubiegających się o TECHNO-GRANTY mogą być  realizowane projekty badawcze, konstrukcje bądź modernizacje układów i urządzeń,  unikalne pomoce i stanowiska dydaktyczne oraz te, których cena uniemożliwia ich zakup, pomysły techniczne, prace użytkowe, itp. w zakresie: elektroniki, elektroenergetyki, automatyki, ochrony środowiska, energetyki odnawialnej, technologii chłodniczej i klimatyzacji, technologii pomiarowych, informatyki, ekologii, zagadnień z zakresu recyklingu, nowatorskich rozwiązań z zakresu mechaniki w tym motoryzacyjnej i rowerowej czy taboru kolejowego, zagadnień z zakresu techniki rolniczej, szeroko pojętych zagadnień techniki, wdrażania innowacyjnych technologii produkcji roślinno – zwierzęcej, zagadnień z zakresu logistyki i dystrybucji, organizacji i zarzadzania finansami i procesem pracy w przedsiębiorstwie, zagadnień z zakresu działalności usługowej w tym w szczególności gastronomii, hotelarstwa, technologii odzieżowej, użytkowej, reklamowej i wystawienniczej.

PANEL EKSPERTÓW. Granty przyznaje panel ekspertów, który później, po prezentacji rezultatów w kwietniu  2019 roku oceni projekty i przyzna najlepszym nagrody w formie tytułu i stypendium.
INFORMACJE? Pełna treść regulaminu wraz z wzorem wniosku znajduje się na stronie Powiatu Ostrowskiego w zakładce „Ogłoszenia” w pliku załączonym do ogłoszenia pod nazwą „Ogłoszenie naboru wniosków III Edycji Konkursu na granty miniPOS i maxiPOS w roku szkolnym 2018/2019 w ramach Funduszu „TECHNO – GRANT” Regulamin Funduszu TECHNO – GRANT”
CO NAJPIERW? Najpierw pomysł. Później przekonaj wybranego nauczyciela, który mógłby zastać Twoim opiekunem projektu.

REGULAMIN: